EXPRESSIONS

from the heart.

Sunday, September 03, 2006

ചിക്കന്‍ മസാലയുടെ സ്വാദുള്ള സാംബാറും കൂട്ടുകറിയും ഊണിനു മുംബുള്ള രണ്ടു പെഗ്ഗും എല്ലാം ചേര്‍ന്നുള്ള ഒരു ഒാണ സദ്യ ഓഫീസില്‍ ഇന്നു ഞങ്ങളും ആഖൊഷിച്ചു. മാവെലിക്കു മാപ്പ്‌.

2 Comments:

Blogger കൈത്തിരി said...

ചിക്കന്‍ സാമ്പാറാ?

6:08 PM  
Blogger തറവാടി said...

സ്വാഗതം

2:26 PM  

Post a Comment

<< Home